WE ASSIST THE WORLD

Periyodik Kontrol

 

 

  Yasada öngörüldüğü üzere ve yılda bir defadan az olmamak kaydıyla forkliftler, Endüstriyel Araçlar Hakkındaki Yönetmeliklere uygun olarak tam muayeneden geçirilmelidir. Bu kaza önleme yönetmeliğine göre, kullanıcılar forkliftlerin emniyetinden kendileri sorumludurlar.

Malzeme dayanıklılık testi

   Endüstriyel aracı ve onun ekipmanlarının durumunu genel olarak değerlendirme için tam muayene yapılır. Teste, özellikle aşağıdaki kalemler dahil edilir:

 

  • * Direksiyon, frenler, tekerlekler, kontrol düğmeleri ve tahrik

 

  • * Hidrolik sistem, asansör, kaldırma zincirleri, yük alım ekipmanı (çatallar vs.)

 

 

  • * Baş üstü koruma

 

 

 

  STILL'in tam muayenedeki işi de, diğer tüm alanlardaki işleri gibi kalite bilinciyle yapılır. Çatalları kontrol etmekten yük zincirlerinin uzunluğunu ölçmeye kadar – tüm detaylar, özel test ekipmanları ile ayrıntılı 
olarak ve doğru şekilde kontrol edilir ve Test Raporuna kaydedilir.